Kritike

Vladimir Arsenić: Mogućnost slobode

Bojan Krivokapić je veoma talentovan mladi autor koji ima potencijal daljeg razvoja i uz uporan i naporan rad mogao bi da stigne do zavidnog nivoa u svom pisanju. Takođe, knjiga koja se nalazi pred čitaocem – tačnije rečeno, koja bi trebalo da se nađe pred čitaocima (poznajući knjižarsku mrežu i zakone pseudotržišta koji vladaju u Srbiji, to će biti veoma teško), ima sve preporuke jednog ozbiljnog žirija jer iza nagrade stoje imena koja u današnjoj srbijanskoj književnosti imaju priličnu težinu. U Srbiji ne postoji previše prostora za mlade pisce. Tu su edicija Prva knjiga Matice srpske za autore do trideset