Politika privatnosti

Sajt bojankrivokapic.com je u vlasništvu Bojana Krivokapića (dalje u tekstu kao “mi” ili “nas”). Vaša privatnost nam je važna. Shodno tome smo razvili ovu politiku privatnosti da bismo vam objasnili kako prikupljamo i koristimo lične informacije.

Kada pristupite bojankrivokapic.com internet lokaciji, mi saznajemo određene stvari o vama tokom vaše posete.

Kao i većina drugih lokacija, ovaj sajt koristi standarnu tehnologiju poznatu kao kolačići (eng. ‘cookies’) (vidi objašnjenje dalje u tekstu) i dnevnike servera da sakupi informacije o tome kako se ovaj sajt koristi. Informacije prikupljene preko kolačića i serverskog dnevnika mogu da uključuju datum i vreme posete, posećene stranice, vreme provedeno na sajtu, sajt koji ste posetili pre i posle našeg, kao i vašu ip adresu.

Upotreba kolačića i piksela

Kolačić je mali tekstualni dokument, koji često uključuje anonimni jedinstveni identifikator. Kada posetite veb lokaciju, računar te veb lokacije traži od vašeg računara dozvolu za čuvanje ove datoteke u delu diska posebno predviđenom za kolačiće. Svaka veb lokacija može vašem pretraživaču poslati svoj kolačić ako to dozvoljavaju preferencije vašeg pretraživača, ali (radi zaštite vaše privatnosti) vaš pretraživač dozvoljava samo veb lokaciji da pristupi kolačićima koje vam je već poslala, a ne kolačićima koje su vam poslale druge veb lokacije.

Zadržavamo pravo da koristimo tehnološke ekvivalente kolačića, uključujući piksele na društvenim mrežama. Ovi pikseli omogućavaju veb lokacijama društvenih medija da prate posetioce spoljnih veb lokacija kako bi prilagodili reklamne poruke koje korisnici vide dok posećuju tu veb stranicu društvenih mreža. Zadržavamo pravo da koristimo ove piksele u skladu sa politikama različitih veb lokacija na društvenim mrežama.

Upotreba kolačića treće strane

Neke sadržaje ili aplikacije, uključujući oglase na veb lokaciji, pružaju treće strane, uključujući oglašavače, oglasne mreže i servere, dobavljače sadržaja i dobavljače aplikacija. Ove treće strane mogu da koriste kolačiće same ili zajedno sa veb-svetionicima ili drugim tehnologijama za praćenje za prikupljanje podataka o vama kada koristite našu veb stranicu. Podaci koje prikupljaju mogu biti povezani sa vašim ličnim podacima; ili mogu vremenom da prikupljaju informacije, uključujući lične podatke, o vašim aktivnostima na mreži i na različitim veb lokacijama i drugim mrežnim uslugama. Oni mogu da koriste ove informacije da bi vam pružili oglašavanje zasnovano na interesovanjima ili drugi ciljani sadržaj.

Mi ne kontrolišemo tehnologije praćenja ovih trećih strana niti kako se one mogu koristiti. Ako imate pitanja u vezi sa oglasom ili drugim ciljanim sadržajem, obratite se direktno odgovornom oglašavaču.

IP adrese

IP adrese koristi računar svaki put kada se povežete na Internet. Vaša IP adresa je broj koji računari na mreži koriste za identifikaciju računara. Naš veb server automatski prikuplja IP adrese kao deo demografskih podataka i podataka profila koji se nazivaju „podaci o saobraćaju“, tako da vam mogu poslati podatke (poput veb stranica koje zahtevate).

E-pošta informacije

Ako se odlučite za dopisivanje putem e-pošte, možda ćemo zadržati sadržaj vaših poruka e-pošte, zajedno sa vašom adresom e-pošte i odgovorima. Pružamo istu zaštitu za ove elektronske komunikacije koju koristimo za održavanje informacija primljenih na mreži, poštom i telefonom. Ovo važi i kada se registrujete za našu veb stranicu, prijavite se putem bilo kog od naših obrazaca koristeći svoju adresu e-pošte ili izvršite kupovinu na ovoj veb lokaciji. Za dalje informacije pogledajte smernice e-pošte u nastavku.

Deca mlađa od 13 godina

Naša veb lokacija nije namenjena deci mlađoj od 13 godina. Niko ispod 13 godina ne sme davati bilo kakve informacije o ili na veb lokaciji. Ne prikupljamo svesno lične podatke od dece mlađe od 13 godina. Ako ste mlađi od 13 godina, nemojte da koristite ili pružate bilo kakve informacije na ovoj veb lokaciji, ne vršite kupovinu putem veb stranice, ne koristite bilo koju od interaktivnih ili funkcija za komentarisanje ove veb stranice i ne pružajte bilo kakve informacije o sebi; uključujući vaše ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte ili bilo koje ime na ekranu ili korisničko ime koje možete da koristite.

Ako saznamo da smo prikupili ili dobili lične podatke od deteta mlađeg od 13 godina bez provere pristanka roditelja, izbrisaćemo te podatke. Ako verujete da možemo imati bilo kakve informacije od deteta mlađeg od 13 godina ili o njemu, kontaktirajte nas.

Kako koristimo informacije koje nam dostavite?

Uopšteno govoreći, lične podatke koristimo u svrhe upravljanja našim poslovnim aktivnostima, pružanja korisničkih usluga i stavljanja na raspolaganje drugih predmeta i usluga našim kupcima i potencijalnim kupcima.

Nećemo dobiti podatke o ličnoj identifikaciji o vama kada posetite našu veb stranicu, osim ako ne odlučite da nam date takve informacije, niti će se takve informacije prodati ili na drugi način preneti nepovezanim trećim licima bez odobrenja korisnika u trenutku prikupljanja.

Informacije možemo otkriti kada smo na to zakonski primorani, drugim rečima, kada u dobroj nameri verujemo da zakon to zahteva ili radi zaštite naših zakonskih prava.

Politike e-pošte

Zalažemo se da vaša adresa e-pošte bude poverljiva. Svoje liste pretplata ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti dajemo u zakup trećim licima i nećemo davati vaše lične podatke bilo kom trećem licu, vladinoj agenciji ili kompaniji u bilo kom trenutku, osim ako to zakonom nije strogo primorano.

Vašu adresu e-pošte koristićemo isključivo za pružanje pravovremenih informacija o bojankrivokapic.com i odgovarajućim aktivnostima.

Informacije koje šaljete putem e-pošte čuvaćemo u skladu sa važećim zakonima.

CAN-SPAM usklađenost

U skladu sa CAN-SPAM Zakonom, u svim e-porukama koje šaljemo mora biti jasno navedeno od koga je e-pošta i pružene jasne informacije o tome kako da kontaktirate pošiljaoca. Pored toga, sve e-poruke sadržaće i sažete informacije o tome kako se ukloniti sa naše mailing liste tako da od nas više ne primate e-poštu.

Izbor/onemogućavanje

Naša veb lokacija pruža korisnicima mogućnost da onemoguće primanje komunikacije od nas i naših partnera čitajući uputstva za odjavu koja se nalaze na dnu bilo koje e-pošte koju u bilo kom trenutku dobiju od nas.

Korisnici koji više ne žele da dobijaju naš bilten ili promotivni materijal mogu se odjaviti od primanja ove komunikacije klikom na link za odjavu u e-pošti.

Ograničen pristup

U budućnosti ćemo možda morati da ograničimo pristup delovima naše veb stranice i zadržavamo sva prava za to. Ako vam u bilo kom trenutku pružimo korisničko ime i lozinku za pristup ograničenim delovima naše veb stranice, morate osigurati da vaše korisničko ime i lozinka budu poverljivi.

Upotreba komentara

U skladu sa FTC smernicama koje se odnose na upotrebu preporuka i svedočenja u oglašavanju, imajte na umu sledeće:

Komentari koja se pojavljuju na ovoj veb stranici zapravo se dobijaju putem teksta, zvuka ili videa. To su pojedinačna iskustva, koja odražavaju stvarna životna iskustva onih koji su na neki način koristili naše proizvode i / ili usluge. To su individualni rezultati i rezultati se razlikuju. Ne tvrdimo da su to tipični rezultati. Izjave nisu nužno reprezentativne za sve one koji će koristiti naše proizvode i / ili usluge.

Iskazi prikazani u bilo kom obliku na ovoj veb lokaciji (tekst, audio, video ili drugi) reprodukuju se doslovno, osim za ispravku gramatičkih grešaka ili grešaka u kucanju. Neki su možda skraćeni. Drugim rečima, ne prikazuje se cela poruka koju je pisac svedočenja primio ako se čini predugačkom ili ako se cela izjava ne čini relevantnom za širu javnost.

Nismo odgovorni za bilo koje mišljenje ili komentar objavljen na bojankrivokapic.com. Sajt bojankrivokapic.com nije forum, ali pruža mišljenja kao sredstvo da korisnici međusobno podele svoja iskustva. Da bi se zaštitili od zloupotrebe, sva svedočenja se pojavljuju nakon što ih pregledamo. Ne delimo mišljenja ili stavove bilo kojih komentara na bojankrivokapic.com – mišljenja su isključivo stavovi izvora.

Kako štitimo vaše podatke i osiguravamo prenos podataka ?

E-pošta nije prepoznata kao siguran medij komunikacije. Iz tog razloga zahtevamo da nam ne šaljete privatne podatke e-poštom. Međutim, to je dozvoljeno, ali na sopstveni rizik. Neke informacije koje možete uneti na našu veb stranicu mogu se bezbedno preneti putem bezbednog medija poznatog kao Secure Sockets Layer ili SSL. Podaci o kreditnim karticama i druge osetljive informacije nikada se ne prenose putem e-pošte.

Kompanija može da koristi softverske programe za izradu rezimea statističkih podataka koji se koriste u svrhe procene broja posetilaca različitih odeljaka naše veb lokacije, koje informacije najviše i najmanje zanimaju, utvrđivanje tehničkih specifikacija dizajna i identifikacija performansi sistema ili problematična područja.

U svrhu zaštite lokacije i kako bi osigurali da ova usluga ostane dostupna svim korisnicima, koristimo softverske programe za nadgledanje mrežnog prometa kako bi identifikovali neovlašćene pokušaje učitavanja ili promene podataka ili na drugi način prouzrokovala štetu.

Promene u politici

Zadržavamo pravo da izmenimo ovu politiku privatnosti u bilo kom trenutku sa ili bez obaveštenja. Međutim, budite uvereni da ako se politika privatnosti promeni u budućnosti, nećemo koristiti lične podatke koje ste nam predali u skladu sa ovom politikom privatnosti na način koji je materijalno neskladan sa ovom politikom privatnosti, bez vašeg prethodnog pristanka.

Posvećeni smo poslovanju u skladu sa ovim principima kako bismo osigurali zaštitu i održavanje poverljivosti ličnih podataka.

Prava GDPR za posetioce

Ako se nalazite u Evropskoj uniji, imate pravo na određene informacije i imate određena prava prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka. Ta prava uključuju:

Zadržaćemo sve informacije koje ste nam dostavili sve dok prethodno: (a) ne zatražite da te podatke izbrišemo, (b) ne prestanemo da koristimo postojeće dobavljače podataka ili (c) ako odlučimo da vrednost u zadržavanju podataka nadmašuje troškove njihovog zadržavanja.

Imate pravo da zatražite pristup svojim podacima koje skladištimo i prava da ispravite ili izbrišete vaše lične podatke.

Imate pravo da tražite ograničenja u obradi vaših podataka.

Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka i pravo na prenosivost vaših podataka.

U meri u kojoj ste nam dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku koji se dogodio pre vašeg povlačenja saglasnosti.

Imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu koji je nadležan za pitanja vezana za Opštu uredbu o zaštiti podataka.

Potrebne su nam samo one informacije koje su razumno potrebne za sklapanje ugovora sa vama. Nećemo tražiti da date saglasnost za bilo kakvu nepotrebnu obradu kao uslov za zaključenje ugovora sa nama.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom ili u vezi sa našim vebsajtom, kontaktirajte nas na bk@bojankrivokapic.com