NOVO: Gnezdo dečaka – zbirka poezije

Gnezdo dečaka je nova knjiga Bojana Krivokapića, objavljena u oktobru 2019. u Izdavačkoj kući Treći Trg.

Reč urednika:
U Gnezdu dečaka pogled lirskog subjekta usmeren je na svet oko sebe: dvorišta predgrađa, obala Dunava ili plaže Jadrana, koje nisu samo scenografija, već višeznačni simboli, postavljaju okvir za puno i potentno iskustvo života. Lirski subjekat se poput voajera zadržava na isečcima iz svakodnevnih susreta i beleži naizgled nevažne događaje, koji povremeno prerastaju u složenije pesničke konstrukcije, a ponekad ostaju kraći narativni fragmenti, koji nagoveštavaju i talentovanog pripovedača – onoliko koliko je u Krivokapićevoj prozi mogao da se nasluti senzibilitet pesnika. Iako se ponekad i deklarativno tome opire, u Krivokapićevoj poeziji socijalni i politički angažman je konstanta; on je, međutim, tek odjek društvenih zbivanja iza glavne teme ove poezije: potrebe za bliskošću, koja nema samo intimni, partnerski, već češće sveljudski smisao. (Srđan Gagić)

Knjigu možete naručiti OVDE