Bojan Krivokapić

Knjige

 • Gnezdo dečaka

  Gnezdo dečaka

  Pesme-igre
  Izdavač: Treći Trg, Beograd, Srbija
  Godina izdanja: 2019.
  Dizajn naslovnice: Dina Radoman
  Štampa: Čigoja štampa
  Obim: 56 str.
  ISBN 978-86-6407-095-9

 • Proleće se na put sprema

  Proleće se na put sprema

  Roman
  Izdavač: buybook, Sarajevo / Zagreb
  Godina izdanja: 2017.
  Layout: Boriša Gavrilović
  Dizajn naslovnice: Aleksandra Nina Knežević
  Štampa: Grafičar, Bihać
  Obim: 165 str.
  ISBN 978-9958-30-371-5

 • Proleće se na put sprema

  Proleće se na put sprema

  Roman
  Izdavač: Red Box, Beograd, Srbija
  Godina izdanja: 2017.
  Prelom i dizajn: Aleksandar Vukojević
  Štampa: Zuhra, Beograd
  Obim: 172 str.
  ISBN 978-86-86599-25-4

 • Trči Lilit, zapinju demoni / Corri Lilit, i demoni inciampano

  Trči Lilit, zapinju demoni / Corri Lilit, i demoni inciampano

  Kratka proza
  Prijevod na talijanski: Vanesa Begić
  Nakladnik: Gradska knjižnica Pazin, Hrvatska
  Edicija: Kuća za pisce / Casa degli scrittori / Hiža od besid
  Godina izdanja: 2014.
  Dizajn naslovnice: Marko Cerovac
  Tisak: Grafomark, Zagreb
  Obim: 193 str.
  ISBN 978-953-56860-7-1

 • Žoharov let

  Žoharov let

  Gemischt-poezija
  Izdavač: Slovo Gorčina, Stolac, Bosna i Hercegovina
  Edicija: Nagrada „Mak Dizdar“
  Godina izdanja: 2014.
  Dizajn naslovnice: Anica Stojanović
  Štampa: Dobra knjiga, Sarajevo
  Obim: 93 str.
  ISBN 978-9958-9895-7-5

Podrži moje pisanje preko Patreon-a