INTERVJU: „Ako osluškuješ život, priče su tu“

Novi roman Bojana Krivokapića „Proleće se na put sprema“, koji je nedavno objavila beogradska izdavačka kuća „Red box“, donosi priču o Gregoru, dečaku-čoveku kroz kojeg se upoznajemo sa različitim likovima i njihovim transgeneracijskim pričama – o siromaštvu, nepravdi, borbi, bolesti, smrti, preživljavanju, ljubavi. To je roman o dečaku koji je voleo da plete, o desetak baba od kojih su neke motale duvan i decenijama gledale u more, o bolnicama, smokvama u Skadru, o Istri, kolonistima, Jugoslovenima, o izmicanju tla pod nogama, o borbi – za bolji život. To je ono što piše na koricama, međutim kao i u drugim njegovim pričama, u fokusu je život, bilo da je ispunjen lepim, manje lepim, ružnim ili teškim momentima. On ga svojim pisanjem čini prihvatljivim i podnošljivim. Čitaoca će neretko naterati da se nasmeši i da nakon tačke koja označava kraj rečenice ili priče pomisli: „Da, to je život i to je sasvim okej.“
Više…